Blog o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o ich zakładaniu, kupowaniu. Wszystko o spółkach.
Kategorie: Wszystkie | spółki
RSS
wtorek, 20 września 2016

Spółka cywilna to podmiot gospodarczy nie dysponujący osobowością prawną. Można porównać go do konstrukcji regulowanej przez prawo zobowiązań.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje spraw spółki. Są to:
- zwykłe sprawy spółki- mogą być prowadzone przez każdego wspólnika, dotyczą codziennego funkcjonowania spółki.
- sprawy przekraczające zwykłe sprawy spółki- mogą zostać podjęte wyłącznie po podjęciu uchwały wszystkich wspólników.
- czynności nagłe- mogą być podjęte przez każdego ze wspólników. Są to sytuacje, w których brak aktywność wspólników może działać na szkodę spółki.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają w sposób nieograniczony i solidarny. Co więcej, wierzyciel może samodzielnie wybrać od kogo będzie domagał się należności. Tak więc dług może spaść na wszystkich wspólników bądź też jednego z nich.

Założenie spółki cywilnej wymaga zawarcia umowy spółki cywilnej oraz zgłoszenia jej do CEIDG, rejestru REGON oraz ZUS.
Zgłoszenia te są nieodpłatne.

Zobacz także czym charakteryzuje się spółka z o.o. -> klik

piątek, 02 września 2016

Wiele osób, które decydują się na otworzenie własnej firmy, postanawia poprowadzić ją w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydują się na nią głównie ze względu na stosunkowo prosty i niezbyt kosztowny proces rejestracyjny. Ponadto kapitał spółki z o.o. wynosi zaledwie 5 tysięcy złotych, a ewidencję można przeprowadzić za pomocą specjalnej aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Warto jednak przeanalizować możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Po pierwsze, jej rejestracja trwa maksymalnie kilka dni i jest nieodpłatna. Dodatkowo forma ta umożliwia prowadzenie księgowości w formie uproszczonej jako podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ponadto można również dokonać wyboru opodatkowania swojej działalności. Dostępne warianty to zasady ogólne oraz podatek liniowy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to wariant idealny dla początkującego przedsiębiorcy, który nie dysponuje dużym kapitałem zakładowym, jednak pragnie szybko rozpocząć swoje działania na rynku.  

czwartek, 25 sierpnia 2016

Co to jest prokura i czy może występować w spółkach z o.o.? W dzisiejszym poście przedstawiamy odpowiedź na to pytanie

prokura_w_spce_z_o.o.

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa udzielanego osobom fizycznym, posiadającym zdolność do czynności prawnych. Prokury udzielają przedsiębiorstwa, które podlegają wpisowi do KRS czyli spółki akcyjne, z o.o., komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne, partnerskie. Odpowiedź na pytanie byłaby prawie gotowa, gdyby nie to, że warto dowiedzieć się na temat prokury trochę więcej. 

Do czego upoważnia nadanie prokury?

Nadanie prokury upoważnia prokurentów do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak wykluczone z tego zakresu są czynności związane z obciążaniem i zbywaniem przedsiębiorstwa lub nieruchomości. 

Jak ustanawia się prokurę? 

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników lub wszystkich członków zarządu oraz sporządzenia odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jednak obowiązuje ona od czasu ustanowienia, nie koniecznie od czasu potwierdzenia jej istnienia w KRS.

 

czwartek, 18 sierpnia 2016

Aby odpowiedzieć sobie, która forma prowadzenia działalności pomiędzy spółką z o.o., a spółką cywilną jest lepsza, trzeba dobrze poznać obie formy i przeanalizować ich wady oraz zalety. O wadach i zaletach spółki z o.o. pisaliśmy już na naszym blogu - tutaj link. Natomiast o zaletach i wadach spółki cywilnej jeszcze nie, dlatego dziś temu tematowi poświęcamy ten post.

Czym jest spółka cywilna? Na początku krótkie przypomnienie!
Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności przez więcej niż 1 osobę. W odróżnieniu od spółek handlowych nie posiada osobowości prawnej, ani nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną, jak spółki osobowe. Jej funkcjonowanie opiera się o przepisy Kodeksu Cywilnego, a założenie od bywa się w CEIDG. 


Wadami spółki cywilnej są:
 - wspomniany już w przypomnieniu brak osobowości prawnej,
 - całkowita odpowiedzialność wspólników za zobowiązania,
 - brak szczegółowych regulacji prawnych.

Do zalet tej formy zalicza się:
 - prosty sposób założenie i brak większych trudności w prowadzeniu spółki,
 - brak wymogu gromadzenia kapitału początkowego w celu rejestracji spółki,
 - możliwość prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 23