Blog o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o ich zakładaniu, kupowaniu itp. Wszystko na temat spółek.
Kategorie: Wszystkie | spółki
RSS
czwartek, 25 sierpnia 2016

Co to jest prokura i czy może występować w spółkach z o.o.? W dzisiejszym poście przedstawiamy odpowiedź na to pytanie

prokura_w_spce_z_o.o.

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa udzielanego osobom fizycznym, posiadającym zdolność do czynności prawnych. Prokury udzielają przedsiębiorstwa, które podlegają wpisowi do KRS czyli spółki akcyjne, z o.o., komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne, partnerskie. Odpowiedź na pytanie byłaby prawie gotowa, gdyby nie to, że warto dowiedzieć się na temat prokury trochę więcej. 

Do czego upoważnia nadanie prokury?

Nadanie prokury upoważnia prokurentów do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak wykluczone z tego zakresu są czynności związane z obciążaniem i zbywaniem przedsiębiorstwa lub nieruchomości. 

Jak ustanawia się prokurę? 

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników lub wszystkich członków zarządu oraz sporządzenia odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jednak obowiązuje ona od czasu ustanowienia, nie koniecznie od czasu potwierdzenia jej istnienia w KRS.

 

czwartek, 18 sierpnia 2016

Aby odpowiedzieć sobie, która forma prowadzenia działalności pomiędzy spółką z o.o., a spółką cywilną jest lepsza, trzeba dobrze poznać obie formy i przeanalizować ich wady oraz zalety. O wadach i zaletach spółki z o.o. pisaliśmy już na naszym blogu - tutaj link. Natomiast o zaletach i wadach spółki cywilnej jeszcze nie, dlatego dziś temu tematowi poświęcamy ten post.

Czym jest spółka cywilna? Na początku krótkie przypomnienie!
Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności przez więcej niż 1 osobę. W odróżnieniu od spółek handlowych nie posiada osobowości prawnej, ani nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną, jak spółki osobowe. Jej funkcjonowanie opiera się o przepisy Kodeksu Cywilnego, a założenie od bywa się w CEIDG. 


Wadami spółki cywilnej są:
 - wspomniany już w przypomnieniu brak osobowości prawnej,
 - całkowita odpowiedzialność wspólników za zobowiązania,
 - brak szczegółowych regulacji prawnych.

Do zalet tej formy zalicza się:
 - prosty sposób założenie i brak większych trudności w prowadzeniu spółki,
 - brak wymogu gromadzenia kapitału początkowego w celu rejestracji spółki,
 - możliwość prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

czwartek, 11 sierpnia 2016

Wiele osób otwierając własną działalność gospodarczą, decyduje się poprowadzić firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

chapter13bankruptcyJest to jednak nie do końca roztropna decyzja, gdyż większość z nich kieruje się wyłącznie niewielkimi kosztami związanymi z założeniem podmiotu. Dodatkowo jej kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 000 złotych, co w przeciwieństwie na przykład do spółki akcyjnej, której minimalny wkład to aż 100 000 złotych, jest kwotą niewielką.
Spółkę z o.o. zarejestrować można przez online przez specjalną aplikację zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, co również stanowi ogromne udogodnienie.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie jednak sprawy, z tego jak kosztowne jest prowadzenie spółki z o.o. Spółka ta wymaga rozliczania się na podstawie księgowości pełnej, a więc prowadzenia ksiąg handlowych, co z kolei rzutuje na konieczności wynajęcia biura rachunkowego.
Usługi księgowe świadczone przez profesjonalne jednostki nie należą jednak do tanich i często znacząco osłabiają przedsiębiorstwo pod względem finansowym.bankruptmannomoney
Jako, iż na spółkę tą decydują się osoby nie dysponujące wystarczająco dużymi środkami pieniężnymi, stąd bardzo często nie są one w stanie utrzymać swojego przedsiębiorstwa, przyczyniając się nawet do jego bankructwa.

 


czwartek, 04 sierpnia 2016

 

Giełda to pojęcie, które nieustannie pojawia się w mediach. Jednak czym ona tak naprawdę jest i co to spółki giełdowe?

Giełda papierów wartościowych stanowi rynek regulowany, na którym dokonuje się kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, głównie papierów wartościowych, czyli akcji i obligacji.
W Polsce rynek regulowany tworzy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka giełdowa to spółka publiczna, której przynajmniej jedna seria akcji została dopuszczona do obrotu giełdowego.

World Federation of Exchanges opracowało ranking największych giełd światowych. Zestawienie to przedstawia się on następująco:

1. NYSE Euronext, Nowy Jork,
2. NASDAQ OMX, Nowy Jork,
3. Japan Exchange Group, Tokio,
4. London SE Group, Londyn,
5. NYSE Euronext, Paryż,
6. Hong Kong Exchanges, Hong Kong,
7. Schanghai Stock Exchange, Schanghai,
8. TMX Group, Toronto,
9. Deutsche Borse, Frankfurt,
10 .SIX Swiss Exchange, Zurych.

09:57, spolki1
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 22